filmeditors
 
   
logo
   
    home | events | info | contact | english    
   
logo
   
   

Info:

   
   
logo

   
   

Wat was Filmeditors.nl?

Zo'n vier maal per jaar organiseerde Filmeditors.nl een bijeenkomst waarin de montage van een (recente) Nederlandse bioscoopfilm centraal stond. Aan de hand van werkversies, deleted scenes en ruw materiaal ging de editor van de betreffende film in gesprek met een collega, voor een publiek van geïnteresseerde (aspirant) vakbroeders.

Voor wie waren deze avonden?

De avonden stonden uitdrukkelijk open voor eenieder die (in Nederland of België of daarbuiten) professioneel als editor werkzaam is. We beperkten het echter tot vakbroeders; de beslotenheid van de avonden gaf de sprekers immers de ruimte om openhartiger over hun werk te spreken.

Tevens werden studenten montage van de NFTA uitgenodigd de avonden bij te wonen.

Waarom Filmeditors.nl?

In de afgelopen jaren kwamen de initiatiefnemers van Filmeditors.nl meermalen collega editors tegen die elkaar buiten een enkel filmfestival vaker zouden willen treffen, zowel uit sociaal oogpunt, als ook voor een levendige discussie over ons mooie vak en voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. Het doel was een blijvend onderling contact op te bouwen.

Wie waren die initiatiefnemers?

Peter Alderliesten, Wouter Jansen, Job ter Burg, en Herman P. Koerts, filmeditors, met welwillende medewerking van de Nederlandse Film en Televisie Academie.

logo

   
   

naar boven